Consultanta fiscala​

Avocat Consultanta fiscala Constanta

Oferim servicii de consultanta in materia dreptului fiscal in special clientilor care desfasoara activitati independente si obtin venituri din:

 – activitati economice (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale);

 – profesii libere (medici, notari, arhitecti şi alte profesii reglementate);

 – drepturi de proprietate intelectuala (in conditiile in care opteaza pentru determinarea venitului net în sistem real);

Ne adresam clientilor (persoanele fizice şi asocierile fara personalitate juridica) ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, al caror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (contabilitate in patida simpla reglementata de Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partida simpla).

Prin consultanta intelegem sa acoperim majoritatea ariilor de interes, cum sunt impozitul pe venit și contributiile sociale.

Consultanta fiscala incepe cu asistenta acordata clientilor in probleme fiscale si de procedura fiscala ce decurg din activitatea de zi cu zi, continua cu asistenta si reprezentarea in timpul inspectiilor fiscale si se completeaza cu asistenta si reprezentarea in fata instantelor de contencios administrativ-fiscal.

  • Reprezentare la ANAF si AFP

Scopul activitatii Cabinetului este de a facilita comunicarea directa dintre contribuabil si organele fiscale.

Aceasta se realizeaza in vederea executarii obligatiilor fiscale legale cu respectarea drepturilor contribuabililor.

  • Redactarea documentelor

Actvitatea consta in redactarea de cereri in numele contribuabilului cu indicarea textelor legale (atat procedural cat si substantial) fie in faza prealabila sesizarii instantei de contencios fiscal, fie in urma hotararilor judecatoresti obtinute (cu titlu de exemplu: cerere de anulare  a deciziei privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoane fizice, adresa de compensare).

AVOCAT CONSULTANTA FISCALA CONSTANTA