Litigii fiscale

„Aequum est ut cuius participavit lucrum, participet et damnum.”

                                                                      Digeste

 Este drept sa participe si la castig cel care a participat si la paguba.

Avocat litigii fiscale Constanta

  • Contestatii la executare

Asiguram asistenta juridica si reprezentarea pentru redactarea contestatiei la executare si a tuturor actelor subsecvente in scopul suspendarii executarii silite si anularii actelor de executare.

Acordam asistenta juridica si reprezentare in privinta contestarii procedurii de executare silita declansata ilegal de catre autoritatile fiscale (ex. lipsa titlului de creanta, executarea creantelor de catre autoritatile fiscale cu incalcarea prevederilor legale).

Ne adresam clientilor (persoanele fizice şi asocierile fara personalitate juridica) ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului Fiscal din 2015 (Legea 227/2015), al caror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (contabilitate in patida simpla reglementata de Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partida simpla).

AVOCAT LITIGII FISCALE CONSTANTA

Asiguram asistenta juridica si reprezentarea pentru redactarea contestatiei la executare impotriva somatiilor si a titlurilor executorii emise in baza unor documente prin care s-au stabilit sume de plata care in realitate fie nu sunt datorate, fie nu reprezinta obligatii fiscale scadente, fie sunt rezultatul unor calcule eronate, fie au fost deja achitate.

  • Contestatii impotriva documentelor fiscale

Acordam asistenta juridica si reprezentare in contestarea documentelor fiscale cum sunt deciziile de impunere, decizii privind solutionarea cererile de compensare, decizii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoane fizice sau alte documente emise de catre organele fiscale.

AVOCAT LITIGII FISCALE CONSTANTA | AVOCAT COSULTANTA FISCALA CONSTANTA