Termeni si conditii de confidentialitate

Stimați vizitatori,

Website-ul nostru nu colectează date cu caracter personal, cu excepția cookies, ceea nu permite pentru Cabinet de avocat Bucur Daniela sa efectueze identificarea dumneavoastră. Noi utilizăm cookies automatizate exclusiv pentru setările browserului și plugin-uri, exclusiv cele implicite platformei de site și plugin-urilor. Nu folosim serviciile Google Analytics.

Pentru a vă informa cu privire la protecția datelor cu caracter personal la nivelul organizației noastre, vă rugăm să cercetați nota de informare adresată clienților și potențialilor clienți.

Pentru a vă informa în legătura cu utilizarea website-ului nostru, vă rugăm să cercetați condițiile de utilizare.

Nota de informare privind protectia datelor

Înainte de a începerea raporturilor contractuale cu noi este necesar să luați la cunoștință și să înțelegeți deplin următoarea informare privind protecția datelor cu caracter personal destinată clienților CABINET DE AVOCAT BUCUR DANIELA.

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele, prenumele și domiciliul dumneavoastră cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:
– executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
– îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;
– redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;
– înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător, a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;
– atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate;
– îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;
– îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:
– comunicarea cu dumneavoastră.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:
– realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială;
– realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului.
Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.

5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră și îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială.

7. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare sunt șterse.

8. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, de dreptul de a solicita limitarea prelucrării realizate de noi și chiar de a solicita ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și avocat. În acest caz avocatul este exonerat de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

9. Având în vedere că utilizăm website-ul danielastan.ro, vă rugăm să parcurgeți pagina https://danielastan.ro/ro/politica-de-confidentialitate-website.

Condiții de utilizare website

Stimați vizitatori,

Apreciem faptul că parcurgeţi cu atenţie această pagină înainte de a utiliza conţinutul website-ului CABINET DE AVOCAT BUCUR DANIELA. Vizitarea şi utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Vizitarea şi utilizarea site-ului sunt condiţionate de acceptarea acestor condiţii de utilizare.

Puterea obligatorie a acestor condiţii de utilizare
Este rezonabil ca aceste condiţii de utilizare să fie acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării website-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea lui.

Protecţia datelor cu caracter personal
Pentru a vă informa cu privire la politica de confidențialitate a website-ului nostru vă rugăm să citiți pagina Politica de confidențialitate website și pagina Cookies.

Pentru a vă informa cu privire la modul în care organizația noastră utilizează datele cu caracter personal, vă rugăm să citiți pagina de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Accesul minorilor
Conţinutul acestui website nu este destinat minorilor, dar conţinutul său nu este vătămator pentru aceştia. Totuşi, unele link-uri către alte site-uri ar putea conduce utilizatorul în pagini care sunt nerecomandate minorilor.

Securitate
Descărcarea paginilor website-ului se face fără ca noi să ne asumăm răspunderea ca paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea produse nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta. Link-urile către alte locaţii Internet sunt informaţii publice. Ele au fost selectate cu grijă de noi, dar subliniem că nu ne asumăm răspunderea pentru utilitatea sau acurateţea acestor website-uri. Este important să subliniem că noi nu suntem afiliaţi cu proprietarii acelor website-uri. Excepţiile vor fi menţionate sau vor fi evidente. Nu vom putea fi făcuţi răspunzători de eventualele daune pe care direct sau indirect vi le-ar cauza acele website-uri.

Calitate
Din păcate, Internet-ul fiind un spaţiu public deschis, nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile site-ului. Website-ul este “asa cum este”. Deşi utilizând acest site vă asumaţi unele riscuri, noi avem încredinţarea că veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile noastre, însă pentru o bună relaţie între dumneavoastră şi noi vă rugăm să aveţi în vedere prevederile acestor condiţii de utilizare.

Copyright
Reproducerea şi difuzarea oricăror texte, în orice formă, din cadrul acestui website se pot face doar cu acordul nostru, cu excepţia reproducerii şi difuzării în scop de informaţie de presă şi în scop academic.

Litigii
Orice litigiu între dumneavoastră şi noi va fi soluţionat pe cale amiabilă, dacă e posibil, în termen de 30 zile de la ivire. Ivirea va fi consemnată pe suport scris. Dacă litigiul nu s-a putut soluţiona pe cale amiabilă în termenul menţionat, va fi sesizată instanţa competentă. Competenţa va aparţine teritorial Judecătoriei sectorului 3 sau Tribunalului Bucureşti, după caz.

Contact
Pentru orice neclarităţi, nelămuriri, observaţii şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de acest website, vă rugăm să ne contactaţi deîndată, folosind pagina de contact.