Litigii intre profesionisti

Avocat titluri executorii Constanta

  • Recuperare de creante

Pentru recuperarea creantele certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani rezultate dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, promovam actiuni fie pe calea dreptului comun  (actiuni in pretentii), fie pe calea procedurii speciale a ordonantei de plata.

  • Executare contracte

Asiguram servicii de asistenta juridica si reprezentarea in actiuni care au ca scop atragerea raspunderii contractuale a debitorului (actiuni in pretentii sau actiuni intemeiate pe obligatia de a face).

Exceptand situatiile cel mai des intalnite a neexecutarii obligatiilor de plata a pretului unor bunuri sau servicii, in practica exista si obligatii contractuale asumate avand obiecte diverse care nu sunt executate de buna voie la momentul scadentei.

Pentru executarea acestor obligatii contractuale, promovam in numele creditorului obligatiei o cerere de reziliere, o cerere de rezolutiune a contractului comercial sau o actiune in obligarea la executarea obligatiei cu despagubiri pentru intarziere, dupa caz.

Avocat titluri executorii Constanta
Avocat titluri executorii Constanta
  • Concurenta neloiala

Acordam servicii de asistenta juridica clientilor in diverselor litigii privind concurenţa neloiala.

  • Litigii cu societati de asigurare, institutiile financiare nebancare si bancile comerciale

Acordam servicii de asistenta juridica si reprezentare pentru solutionarea litigiilor comerciale legate de contractele de asigurare incheiate cu asiguratorii, contractele de credit incheiate cu institutiile financiar nebancare si cu bancile comeriale (cu titlu exemplificativ, actiuni in constatarea clauzelor abuzive din contractele de credit bancar intemeiate pe dispozitiile Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori).

  • Executare silita

Avocat titluri executorii Constanta – Asiguram servicii de asistenta juridica si reprezentarea debitorilor supusi executarii silite prin formularea contestatiei la executare, a cererilor de suspendare a executarii silite, dupa caz.