Drepturile omului (avocat CEDO)

  • Servicii de consultanta juridica pentru cetatenii romani din strainatate

In baza serviciile oferite, clientii cetateni romani nu trebuie sa vina in Romania pentru rezolvarea problemelor lor juridice.

Asiguram reprezentarea clientilor pe baza de procura in actiunile de divort si in alte actiuni personale.

De asemenea, asiguram indeplinirea la instantele din Romania a formalitatilor necesare pentru recunoasterea hotararilor straine. Termenul de ,,hotarari straine” se refera atat la actele de jurisdictie contencioasa sau necontencioasa ale instantelor judecatoresti, cat si la cele notariale sau ale oricaror autoritati competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene (art. 1094 C. proc.civ.).

Activitatea de consultanta presupune si indeplinirea la oficiul starii civile de la domiciliul clientului a formalitatilor de inscrierii mentiunii de divort pe actele de stare civila, spre exemplu.

  • Drepturile omului (avocat CEDO)

Consultanta juridica in procedurile interne (in Romania)

Activitatea de consultanta in procedurile interne presupune studierea cazului solutionat nefavorabil de catre instantele nationale. Promovarea unei cereri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului presupune indeplinirea in prealabila a conditiei de admisibilitate referitor la epuizarea cailor de recurs interne (art.35 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului).

Consultanta juridica inainte de sesizarea CEDO

Sunt analizate si celelalte conditii ce se cer a fi intrunite cumulativ pentru admisibilitatea in principiu a unei cereri adresata CEDO, cum sunt, de exemplu, cererea sa nu fi fost examinata de catre o alta instanta internationala, respectarea termenului legal de depunere a cererii la CEDO (cerinte prevazute tot de dispozitiile art.35 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului).