Cine suntem?

Despre Cabinet

Avocat Constanta

Cine suntem?

Cabinet de avocat Stan Daniela a fost autorizat in baza hotararii nr.271/ 02.03.2007 Baroului Constanta.

Cabinet de avocat Stan Daniela  si-a schimbat denumirea in Cabinet de avocat Bucur Daniela prin hotararea nr.1576/ 15.10.2012 Baroului Constanta si in prezent se numeste Cabinet de avocat Bucur Daniela si are acelasi CIF 21137664.

          Avocatul titular Bucur Daniela

„Nihil Sine Deo”

Nimic fara Dumnezeu

Studii universitare
1999- 2003
Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice
Universitatea Româno-Americană – Facultatea de Drept

Specializari in domeniul juridic

2003- 2005
Diploma masterat în Dreptul Afacerilor în societatea informaţională
Universitatea Ovidius Constanţa – Masterat

2008 – 2012
Doctor în drept
Drept penal – Titlul tezei de doctorat: „Apărarea bugetului general consolidat prin mijloace de drept penal”
Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti –Facultatea de Drept – Şcoala doctorală, sub îndrumarea prof.
univ. dr. Vasile Dobrinoiu

Specializari in domeniul limbilor straine

2002
Certificat de traducător/interpret (limba engleză)
Autorizaţie de traducător interpret (limba engleză)
Ştiinţe Juridice

Ministerul Culturii şi Cultelor – Comisia centrală pentru acordarea certificatului de traducător
Autorizaţie eliberată de Ministerul Justiţiei

***
septembrie-octombrie 2001

Certificat de absolvire a cursului de formare în specialitatea operatori prelucrare date
Formare operatori introducere, validare şi prelucrare date pe microcalculatoare compatibile
Centrul de pregătire în informatică – S.A. Bucureşti

ianuarie-iunie 2004

Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Universitatea din Bucureşti –Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Departamentul pentru
pregătirea personalului didactic

septembrie 2011
Certificat de participare UIA Seminar cu tema „Third Business Law Forum -Infrastructure Projects”
Barcelona, Spania

iulie-septembrie 2019

ECDL Profile Certificate

01.01.2005-01.02.2007

Avocat stagiar colaborator în cadrul Baroului Constanţa

01.02.2007- prezent

Avocat definitiv în cadrul Baroului Constanţa

01.10.2007-15.01.2009

Asistent universitar doctorand Universitatea Andrei Şaguna Constanţa

01.10.2008-16.02.2009

Asistent universitar doctorand Universitatea Ovidius Constanţa

CONTACT

Ai nevoie de experienta unui specialist?

Avocat Constanta - Daniela Stan