Pot sa formulez o noua notificare de dare in plata in cazul in care deja am pierdut un proces care a avut ca obiect actiune in stingerea datoriilor/ contestatie creditor impotriva unei notificari anterioare de darea in plata ?

Altfel spus, este admisibila a doua notificare de dare in plata formulata catre acelasi creditor si care vizeaza acelasi imobil  in situatia in care deja am pierdut un proces care a avut ca obiect actiune in stingerea datoriilor/ contestatie creditor impotriva unei notificari anterioare de darea in plata ?

Sediul materiei pentru procedura notificarii de dare in plata este Legea nr.77/2016  privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite completata cu Legea nr. 52/2020.

In primul rand, Legea 77/2016 nu face nici o distinctie în privinta numarului de notificari de dare in plata ce pot fi formulate de catre debitori pe parcursul derularii unui contract de credit, din moment ce evenimentele care determină invocarea darii in plata se pot schimba de la data primei notificari, mai cu seama faptul ca DEBITORII pot INVOCA ALTE TEMEIURi si anume SCHIMBAREA CONDITIILOR DE INVOCARE A IMPREVIZIUNII in raport de completarile ADUSE DE DISPOZIILE LEGII nr.77/2016 prin Legea nr. 52/2020.

 Astfel, chiar daca cele 2(doua) notificari de dare in plata sunt formulate de catre acelasi debitor, catre acelasi creditor, vizeaza acelasi imobil si acelasi contract de credit, fiind formulate la intervale de timp diferite (de la momentul formularii notificarii de dare in plata pana la momentul solutionarii definitive al procesului trece in medie un interval de timp de minim 2-doi-ani), a doua notificare de dare in plata formulata cu 2(doi) ani mai tarziu constituie un act juridic distinct ceea ce poate determina din partea creditoarei depunerea unei contestatii distincte in temeiul dispozitiilor art.7 din legea nr.77/2016.

Mai mult decat atat, in situatia in care  dosarul care a avut ca obiect actiune in stingerea datoriilor/ contestatie creditor impotriva  primei notificari de darea in plata a fost solutionat definitiv pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 52/2020 care completeaza dispozitiile LEGII nr.77/2016, iar cea de-a doua notificare de dare in plata este intemeiata pe noua lege care cuprinde prevederi exprese referitoare la impreviziune, aducand astfel completari prin care clarifica si califica situatii care reprezinta impreviziune.

Pe cale de consecinta, raspunsul este ,,DA”, pot sa formulez o noua notificare de dare in plata, este admisibila a doua notificare de dare in plata, chiar si in situatia in care primul proces a fost pierdut daca si numai daca noua situatie de fapt este diferita fata de cea relevata in cuprinsul primei notificari de dare in plata, invocandu-se asadar motive noi, neexistente la data promovarii actiunii anterioare.

Surse: Legea nr.77/2016 completata cu Legea nr.52/2020, jurisprudenta nationala