Cum contest clauzele abuzive din contractul de credit?

Notiunea de “clauza abuziva” este definita in cuprinsul Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori[1].

Potrivit disozitiilor art.4 alin.1 din Legea nr.193/2000 “O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor”

Ce inteleg din aceasta definitie?

De cate ori ati avut posibilitatea reala de a negocia clauzele cuprinse in contractul de credit pe care l-ati semnat cu banca?

Ce inseamna negocierea clauzelor din contractul de credit?

Conform prevederilor art.4 alin.2 din Legea nr.193/2000 “O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv”.

Cunoasteti si situatii in care contractul de credit bancar sa fie altfel decat contract standard, preformulat?

Ce inteleg prin dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor?

Este indreptatita banca sa modifice unilateral rata dobanzii si sa incaseze sumele corespunzatoare, oricand pe parcursul derularii raporturilor contractuale, in detrimentul consumatorului, evident?!

V-ati intalnit cu astfel de situatii sau nu?

Tot in cuprinsul Legii nr.193/2000 este adaugata o “ANEXA:LISTA cuprinzand clauzele considerate ca fiind abuzive care prevede la alin.1 lit.a :Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract”.

 Pentru a contesta clauzele abuzive din contractul de credit este necesar sa va adresati instantei de judecata care va proceda la analizarea clauzelor invocate ca fiind abuzive si va constata nulitatea acestora cu consecinta obligarii institutiei de credit( banca, IFN) la restituirea sumelor incasate cu titlu de comision de acordare credit, comision de administrare lunara, dobanda…

*1- Legea nr.193/ 2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, iar ulterior a fost modificata prin Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, publicata în Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010